Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Ve společnosti EKOfence, s.r.o. se staráme o řádné zpracování osobních údajů, přičemž jejich ochrana je pro nás stejně důležitá. V tomto dokumentu Vám přinášíme přehled o zpracování osobních údajů, které je v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a zákonem č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů.

Provozovatelem osobních údajů je společnost EKOfence, s.r.o. se sídlem Vajanského 5710/73, 080 01 Prešov (dále jen "korespondenční adresa"), IČ: 44 512 031, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl: Sro, Vložka číslo: 20933 / P.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely řádného poskytování produktů a služeb. Jde zejména o prodej na prodejnách, prodej přes e-shop, cenové nabídky, uzavření smluv, správy smluv nebo pro jednání o uzavření nebo o změně smlouvy.

Pro výše uvedené účely je poskytnutí Vašich osobních údajů dobrovolné, je však potřebné pro řádné poskytování našich produktů a služeb. Osobní údaje zpracováváme po dobu neurčitou. Pokud si nepřejete, aby byly Vaše osobní údaje zpracovávány způsobem popsaným v tomto dokumentu, nebudeme Vám moci poskytnout naše produkty a služby v plném rozsahu.

Vaše osobní údaje zpracováváme dále i pro účely marketingu, pokud od Vás máme udělený souhlas. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to i v jednotlivých částech, buď e-mailem na adrese gdpr@ekofence.sk nebo písemně na korespondenční adrese EKOfence, s.r.o.

Oprávněným zájmem společnosti EKOfence, s.r.o. je informovat Vás o novinkách týkajících se správy Vašich smluv a nabízet Vám produkty a služby v Slovenské a České republice.

Abychom zajistili řádný chod společnosti EKOfence, s.r.o. a poskytli Vám kvalitní produkty a služby, mají přístup k Vašim osobním údajům i třetí subjekty. Jde zejména o poskytovatele IT služeb, kurýrní služby a další osoby, které poskytují služby pro společnost EKOfence, s.r.o. Tito zprostředkovatelé mají s námi uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a jsou také vázáni dodržováním striktních pravidel na ochranu osobních údajů, včetně mlčenlivosti o nich, podle právních předpisů Slovenské republiky.

Máte právo kdykoli se obrátit na společnost EKOfence, s.r.o. a požadovat informace a přístup ke zpracovávání osobních údajů. Dále máte právo na výmaz, právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, právo na omezení zpracování, uplatnění námitky proti profilování a automatizovanému rozhodování a na přenositelnost údajů, právo kdykoli svůj souhlas odvolat. Práva můžete uplatnit na níže uvedených kontaktech společnosti EKOfece, s.r.o. S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad pro ochranu osobních údajů.

EKOfence, s.r.o. využívá v rámci svých procesů automatizované informační systémy a profilování, jejichž cílem je zajištění chodu společnosti a poskytnutí kvalitních produktů a služeb přizpůsobených Vám přesně na míru. Pokud byste měli k informacím o zpracování osobních údajů jakékoli dotazy či připomínky, můžete nám je poslat buď e-mailem na adrese gdpr@ekofence.sk nebo písemně na korespondenční adresu EKOfence, s.r.o.